Mattips & Oppskrifter

Banner

Produksjonen

Banner

Se vår brosjyre

Banner

Velkommen til Elstøen Gartneri AS


Elstøen Gartneri AS dyrker spesialsalater på friland, produksjonen foregår på Røyse som er en halvøy som stikker ut i Tyrifjorden i Hole kommune. Arealenes beliggenhet er meget gunstige for salatproduksjon. Foruten selve salatproduksjonen er det på gården også såfrøavdeling, drivhus, salatpakkeri og lastebiler som sørger for transport og leveringssikkerhet av ferdige pakkede varer. Salat har blitt et helårsprodukt og hos Elstøen Gartneri AS er salatvirksomheten en helårsnæring.
 
Copyright (C) 2009 Elstøen Gartneri AS
Design & Utvikling: IDEO Design AS