Mattips & Oppskrifter

Banner

Produksjonen

Banner

Se vår brosjyre

Banner
Om Elstøen Gartneri

En av landets største salatprodusenter med levering til eksklusive kunder

Elstøen Gartneri AS er gartneriet med en eventyrlig utvikling og har på flere områder vært ledende innen salatproduksjon. Flere av salatvariantene du finner i butikkene i dag, har vært produktutviklet først hos Elstøen. Omsetningen, antall mål med produskjonsarealer og antall ansatte har økt meget de siste årene. Gartneriet har vokst fra et mindre gårdsgartneri til en av landets største produsenter med helårsdrift. I 1966 startet Jørn Kristoffersen gartneri på gården. Opprinnelig var gården en husmannsplass med 40 dekar dyrket mark. Jørn og hans kone Inge, utviklet Elstøen Gartneri til å bli en suksess og betydelig aktør i norsk grønnsakproduksjon. Siden 1980 – tallet har Elstøen satset på frilandsdyrking av salater i stor skala.

I dag dyrkes det spesialsalater på ca. 2000 dekar på Røyse. Med 3 innhøstinger i sesongen gir dette ca. 6000 produktive dekar. I sommerhalvåret er det ca. 200 ansatte og i vinterhalvåret er det ca. 50 ansatte. Mesteparten av de ansatte er polakker, ca. like mange menn som kvinner. Oftest er det menn som jobber på jordene og kvinnene jobber inne i pakkeriet. I 2005 overtok gartnersønnen Gjermund Kristoffersen. De siste årene har det vært stor satsing på import av varer i vinterhalvåret, pakkeriet har blitt en helårs - bedrift.

I dag dyrkes det et 40 – talls salatvarianter, disse produktene blir tilbudt i kundetilpassede forpakninger. Elstøen Gartneri har full produksjonskontroll med verdikjeden fra frø – jordbearbeiding - såing – planting – høsting – pakking og transport til kunder/grossister. Produktene blir levert til kunder som bl. a. Bama, COOP og grossister som distribuerer varene videre til flere  storkjøkken på eksklusive restauranter og hoteller.

 
Copyright (C) 2009 Elstøen Gartneri AS
Design & Utvikling: IDEO Design AS