Mattips & Oppskrifter

Banner

Produksjonen

Banner

Se vår brosjyre

Banner
Produksjonen

Produksjonssyklusen tar ca. åtte uker fra såing til høsting av ferdig produkt. Det produseres et 40 – tall forskjellige salatprodukter. Noen av de kjente salatsortene som produseres er lollo, isberg, hjertesalat, romano, hodesalat, salanova, frillice, frisee, ruccula, ekeblad, batavia, radicchio rosso og krøllsalat (for mer info. om salatene; se under menyvalg salater). I løpet av en dag produseres det ca. 20 000 enheter spesialsalater.

Såing

Frøene som blir valgt har blitt nøye vurdert og flere sorter har vært gjennom spesifikke tester. Det foregår hele tiden utvelgelses – tester for å kunne tilby markedet nye og bedre produkter. For å unngå bruk av plantevernmidler blir det ofte valgt resistente og motstandsdyktige frø. Frøene blir sådd i torvblokker og plugg ved hjelp av såmaskiner i så–avdelingen.  Etter såingen blir plantene satt ut i drivhus hvor de skal stå og spire til planten er klar for å bli satt ut på jordet. På Elstøen er det 5 dekar med drivhus. Drivhusene blir også brukt på vinterhalvåret for å produsere og tilby norske salatprodukter. Fra frøet er sådd til den er planteklar tar ca. 4 uker.
Noen sorter som ruccula og spinat blir direkte - sådd på jordet.

Jordbearbeiding

Når ny plantesesong starter opp i april – måned så blir jordene bearbeidet etter høstpløyingen. Jordene blir harvet, frest og gjødslet før plantingen tar til. For å unngå ugress og minimalt bruk av sprøytemidler blir det lagt ut planteplast.

Planting

Etter oppholdet i drivhuset når plantene er opptil 5 cm høye blir de plantet ute på jordene. Mesteparten av plantene blir plantet maskinelt. Det plantes opptil 15 000 for hånd i timen og opptil 40 000 med plantemaskin i timen. Fra planting til høsting tar det ca. 4 – 6 uker. I løpet av en uke kan det bli produsert opp mot 500 000 planter.

Vanning

Beliggenheten til plantearealene er unike ved at de ligger inntil Tyrifjorden. Tyrifjorden med sitt friske vann blir brukt som vanningskilde. For å kunne redusere helserisikoen og holde vanningskvaliteten på høyt nivå tar vi jevnlige vannprøver.
Bekjempelse av ugress, sykdommer og skadegjørere
Bruk av sprøytemidler mot ugress, sykdommer og skadegjørere blir brukt i minimale mengder kun når det er et synlig og akutt behov.  Damping med dampemaskiner, flamming og mekanisk radrensing er metoder som blir brukt i størst mulig grad for å kunne produsere helsefremmende salater.

Høsting

Høsting foregår både manuelt med kniv (ca. 30 %) og maskinelt (ca. 70 %). For at produktene skal komme trygt og raskt inn til kjølelagre og pakkeriet brukes spesialtilpassede transportvogner med kjøleaggregater. For å få en effektiv høsting har vi forskjellige høste-team med ansvarlige ledere på hvert team.

Pakking

Fra varelagrene/kjølene blir varene distribuert ut til en av de syv pakkelinjene. Produktene blir pakket i flere forskjellige innpakninger.  Vi har et mangfold av forskjellige etiketter; over 200. Emballasjen som skal beskytte varen og gi den god holdbarhet er meget viktig. I tillegg skal den skape kjøpelyst. Vi utvikler stadig nye emballasjeløsninger. Det blir pakket opp til 150 pakker i minuttet.

Distribusjon og leveringssikkerhet

Rask transport med riktig temperatur er meget viktig for holdbarheten til salaten. En av de store fordelene er at vi har egne lastebiler for distribusjon til sentrallagrene i østlandsområdet. Vi er leveringsdyktige til enhver tid hele året. Bestillinger vi får inn før klokken 14:00, blir høstet, pakket og levert til kunder i Oslo – området 14 – 15 timer senere. Vi har også en ekspress- levering for varer som blir bestilt innen kl. 10:00 blir levert til Oslo – området før kl. 13:00 samme dag. Salater blir kun høstet etter at vi vet etterspørselen for dagen.

Import

I vinterhalvåret blir det importert produkter fra bl.a. Italia, Frankrike og Spania. Varene som kommer inn blir rensket, pakket og distribuert ut til de vanlige kundene. I gjennomsnitt kommer det inn en semitrailer pr. dag. For å sikre kvaliteten på importvarene blir det stilt strenge krav til de utenlandske produsentene, målet er at det skal gjennomføres revisjonsbesøk hos de viktigste produsentene en gang pr. år.

 
Copyright (C) 2009 Elstøen Gartneri AS
Design & Utvikling: IDEO Design AS