Mattips & Oppskrifter

Banner

Produksjonen

Banner

Se vår brosjyre

Banner
Kvalitet & HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et viktig prioritert område som det satses mye på. Bedriftens medarbeidere er Elstøen`s viktigste ressurs og HMS vil alltid være en av ”grunnpilarene” for å få en trivelig arbeidsplass med høy effektivitet. Et godt og systematisk HMS- arbeide bidrar til lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. Et velfungerende og kontinuerlig HMS- arbeid er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte og for at bedriften skal nå sine mål. Hos Elstøen er HMS – arbeidet like viktig som produksjon, økonomi og kvalitet.


Vi ønsker at alle ansatte skal føle seg trygge, ha arbeidsglede og kunne reise hjem uten skader/sykdommer etter arbeidsuhell. I høysesongen fra mai – oktober er det opptil 160 ansatte som skal ha en sikker arbeidsplass, vi har vært meget heldige ved at vi har hatt få skadetilfeller og sykefraværsprosenten er meget lav.

Polske arbeidere

De fleste ansatte er fra Polen, dette betyr at vi må tilpasse oss etter deres språkkunnskaper slik at mesteparten av informasjon og dokumenter blir oversatt til deres polske språk.

Kvalitet og matvaresikkerhet

Vår visjon er: Vi skal levere de beste, mest smakfulle og tryggeste produktene til enhver tid! For å leve opp til vår visjon er det avgjørende at vi til enhver tid har høyt fokus på kvalitet og matvaresikkerhet. Systemene som vi følger er IK – mat – systemet, KSL og HACCP (Hazard Analysis (and) Critical Control Point.

Sporbarhet og matvaresikkerhet

For å sikre produktenes vei fra frø/jord til bord har vi et tilpasset sporbarhetssystem som dokumenterer varene fra såing, planting, høsting, pakking og distribusjon til grossister/kunder. Hvis uhellet skulle skje ved at en forbruker blir syk så vil vi raskt kunne spore tilbake for å se produksjonshistorikken til produktet. Ved større hendelser vil vi raskt kunne stoppe varepartier for å unngå spredning. Produktene fra Elstøen går gjennom en kvalitetskontroll både når produktene kommer inn (mottakskontroll) og en ferdigvarekontroll for å kvalitetssikre varene før de blir levert til grossister/kunder.
Større kunder vet godt hvilke kvaliteter produktene skal ha og de gjennomfører revisjoner på produsenter for å påse at produksjonen er optimal. Vi har tidligere hatt større dags – revisjoner som ble gjennomført med gode resultater.
Utfordringer er bl.a. lagring av salaten og her er hovedutfordringen hvordan produktene blir lagret etter at vi har levert ferske og nykuttede kvalitetsvarer. Butikkene må håndtere salatene på riktig måte som et hvilket som helst annet ferskvareprodukt. Altfor ofte oppdager vi at salatene ligger for lenge i butikkhyllene og resultatet blir da en dårlig salgsvare.

Elstøens visjon:

Vi skal levere de beste, mest smakfulle og tryggeste produktene til enhver tid!

Elstøens formål:

Produsere riktige produkter som kundene ønsker.

Elstøens målsetning:

Være den ledende salatprodusent i Norge og den foretrukne produsent på grunnlag av:
1. Kvalitet
2. Matvaresikkerhet
3. Leveringssikkerhet
4. Nyskapende og produktutviklende
5. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
6. Samfunnsansvar (lokalmiljø)
7. Tillit og relasjoner

 

Elstøens fire verdier:

- Glede
- Åpenhet
- Respekt
- Lagånd

 
Copyright (C) 2009 Elstøen Gartneri AS
Design & Utvikling: IDEO Design AS